пост-проектни активности

Објавено на 28.09.2022

Општина Карбинци започнува со подготовки за целосно затворање на дивите и нивите

на 6 локации низ општинската територија. Целосното затворање на дивите ниви во

населбите Карбинци, Таринци, Аргулица, Козјак, Крупиште и Радање ќе започнат во

месец октомври.

Оваа акција се презема во рамки на проектот за поставување на отпад

систем за управување во Источниот плански регион преку Програмата ИПА2.

(линк до локацијата)

* * *

Во Дупница ќе се одржи кампања за собирање на опасниот отпад од домаќинството

Датум на објавување: 26.10.2022

Општина Дупница организира мобилен собирен пункт за последователен третман на

опасен отпад од домаќинството. Кампањата ќе се одржи на 1-ви ноември од 10 до 16 часот

(зад такси-листата Лидл).

Жителите на општината ќе имаат можност бесплатно да го предадат отпадот

собрани од нив од – жива и апарати што содржат жива, лакови и болки

материјали – лакови, бои, киселини, бази, хемикалии и сл., пакувања кои содржат опасни

супстанции и фармацевтски производ со поминат рок

* * *

Изложба за формирање на противпожарната станица во Дупница пред 145 години Дупница со изложба го прослави формирањето на противпожарната бригада во градот од страна на мајорот Орлински пред 145 години. Беше прикажана противпожарна опрема и објекти

* * *

mk_MK