Тест преку Интернет

Резултати

    Честитки! Подготвени сте да учествувате во нашите активности!

Продолжете со напорната работа!

 

 

Треба да дознаете повеќе за пожарот и неговите проблематични ситуации кои може да се појават во вашиот живот!

#1. За да има пожар, кој од наведените елементи мора да коегзистира?

#2. Во случај на избувнување пожар во училишна единица, која мислите дека би била најсоодветната акција што треба да ја следат учениците за да се спасат?

#3. Во училишна единица кој од наведените фактори може да предизвика пожар?

#4. Во училишна единица, од кое место има најголема веројатност да избувне пожар?

#5. Кои дејства можат да им помогнат на учениците да избегнат пожар генерално во училишна единица?

#6. За време на подолготрајно отсуство од дома, кој електричен апарат што се користи има најголема веројатност да предизвика пожар?

#7. Кој уред е најопасен за предизвикување пожар во куќата?

#8. Кој од наведените пропусти може да предизвика смртоносен пожар во куќа за време на ноќниот сон?

#9. Во катна зграда, каде што работат многу луѓе, клучот за безбедноста на работниците во случај на пожар е:

#10. Најосновни средства за итна интервенција, во случај на пожар на работното место, се:

#11. За справување со пожари и правилна реакција на вработените во случај на пожар, соодветна обука на вработените:

#12. За безбедно отстранување на учениците или вработените со проблеми со подвижноста од училиштето или работната зграда, во случај на пожар, од суштинско значење е следново:

#13. За време на патување во шума, во случај на опасен шумски пожар, најризичниот пат за бегство е преку:

#14. За време на зимската сезона, палењето оган за печење во шума треба:

#15. Кога куќата е во близина на шума, најсоодветната акција за нејзина заштита во случај на шумски пожар е:

заврши
mk_MK