Заеднички семинар

Заеднички семинар за размена на добри практики меѓу волонтерски тимови од Дупница и Карбинци

За семинарот

Во оваа Заедничка акција ќе учествуваат доброволни тимови. Управување со ризик, управување со вонредни ситуации, пожари ќе бидат главните тематски теми.

Тековната активност е логично продолжување на ЗП 1 – Мапирање на ранливите зони со предиспозиција за пожар во Дупница и Карбинци. Тоа е втор чекор за воспоставување на активен механизам за управување со катастрофи и спречување на ризици, бидејќи подготвеноста на агентите да одговорат адекватно на постојните опасности е клучна; пристапот – размена на знаења за конструктивно делување; идентификација на ранливите области и изградба на основа за преземање мерки од висока релевантност за прашањето.

Тој е насочен кон членовите на доброволните одреди (како структури кои постојат во двете општини) кои помагаат во управувањето со катастрофи, пожари и вонредни состојби; постојат два вида доброволни собири – едниот, кој се состои од редовни членови, обучени во текот на годините и другиот, спонтано формиран кога параметрите на катастрофата бараат квантитативно вклучување.

Општата идеја на семинарот е максимизирање на активноста на одредите во однос на квалитетот преку

минатото, сегашното и оние кои имаат желба за идно вклучување

презентирајќи им ги елаборираните Истражувања и карта

воспоставување рамка на меѓусебно почитување и волја за соработка

размена на добри практики и вредна експертиза

кога каде

Семинарот ќе се одржи во Дупница во временскиот период од 3 дена и ќе вклучи 20 учесници од Северна Македонија и 20 од Бугарија.

Семинарот беше организиран на 16.03, 17.03 и 18.03 во Дупница

 Повеќе информации можете да ги посетите во канцелариите на организацијата во двете земји.

 

Кажете ни ги вашите интереси за волонтирање

mk_MK