Активности

шумски пожар, оган, чад-1826204.jpg

Истражувања за претпазливост од пожар

Мапирање на ранливите зони со предиспозиција за пожар во Дупница и Карбинци
Истражување за подготвеноста на локалните граѓани во однос на природни и вештачки непогоди

Заеднички механизам за управување со катастрофи и превенција од ризици

пожар, кампување, луѓе-1867275.jpg

Обука

Заеднички семинар за размена на добри практики меѓу волонтерски тимови од Дупница и Карбинци
Основен курс за заштита од пожари и обука за деца и ранливи групи
Еден во Дупница и еден во Карбинци

Размена на знаења за конструктивно делување

Свесност

Кампања за подигање на свеста „Секогаш подготвен, секогаш безбеден“
Отворање на конкурсот за есеј „Бледо сина точка“ (Улогата на поединецот да ја зачува природата)

Организација на Инфо тури во Дупница и Карбинци

волонтер за шумски пожар


Волонтирање

Состојба на животната средина, горливи прашања, напори направени од ЕУ
Можности за доброволна активност во областа на заштита на природата, управување со ризици и вонредни состојби

Видови на волонтирање, корисни информации, потребна подготовка

Кликнете ако сакате да учествувате во нашите активности.

mk_MK