Материјал на проектот

Мапирање во Карбинци

Идентификација на областите предиспонирани за пожар.

Карта на ризик од пожар со пошумени површини, патна мрежа и населени места

Обука за возрасни

Фотографија од дадениот материјал.

Мерки за заштита од шумски пожари

Едукативен материјал

Овој материјал беше споделен со учесниците од професорот Николај Николов - Универзитетот во Скопие.
Секогаш освежувајте за следната книга
знаење за подготвеност при катастрофи
mk_MK