пост-проектни активности 

Најава за идни активности:

Состанок на проектните тимови на партнерите 12ти Чаир и општина Карбинци и волонтери/ученици од општините Карбинци и Дупница ќе се одржат на територијата на една од општините (Карбинци или Дупница) со цел заеднички да се планира иден заеднички настан/кампања во јуни 2023 година.

Предвидено е заедничкиот настан што волонтерите и проектните тимови ќе го планираат за време на состанокот да се одржи во текот на септември 2023 година.

mk_MK