пост-проектни активности

Ресурси

Објавено на веб-страницата: www.myla.org.mk

Насоки за најдобри практики со цел активно вклучување на младински активисти и младински организации во процесите за заштита на животната средина на локално ниво – е документ развиен во рамките на проектот „Младински активизам за позелени општини“ финансиски поддржан од Европската Унија (Договор бр. IPA/2021 /430-653) преку ИПА Програмата за граѓанско општество и медиуми 2020 година – Поддршка на граѓански младински иницијативи активизам и волонтирање во локалните заедници. 

Линк до упатствата на македонски јазик: http://bitly.ws/EGTD

* * *

ЛИНК:
– План и проценка за заштита и спасување.

mk_MK