Основен противпожарен курс во Карбинци за ранливи групи

Основен курс за пожар

ГРУПА ОД УШТЕ ТРИЕСЕТ ГРАЃАНИ
ОД РАНЛИВИ ГРУПИ СТЕБЕНИ ОСНОВНИ
ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И БЕЗ ПОЖАРНА БЕЗБЕДНОСТ

По успешно спроведената „Основна противпожарна обука“ за децата – ученици во училиштето „Страшо Пинџур“ – Карбинци, општина Карбинци викендов реализираше уште една ваква обука наменета за граѓаните од ранливите групи во ресторанот „Ваго“ – Штип (18. -20 февруари 2022 година).

Учесниците имаа можност да се запознаат со пожарите и условите кои влијаат на согорувањето, најчестите причини за пожари, со акцент на мерките за превенција и безбедност – преку интерактивни презентации и практични вежби. Ја препознаа корисноста на стекнатото знаење и ја констатираа потребата од поголема и честа едукација на населението на терен:

„- Оваа обука е многу едукативна и мислам дека ваквите обуки треба почесто да се организираат за да се осигури дека луѓето се подготвени за такви ситуации и да знаат кој е правилниот и правилен начин на дејствување..“;

Целиот овој тренинг е многу интересен. Треба да има повеќе вакви едукативни презентации за граѓаните.“

Една од учесниците, Вера Чафовска, рече дека е нестрплива да го пренесе знаењето и да го сподели ова искуство со своите врсници:

„- Сè беше толку јасно и добро објаснето за тоа како да се справи и да се заштити во случај на пожар. За мене беше навистина многу интересно што имав шанса да се обидам да ракувам со апарат за гаснење пожар. Ова знаење ќе го пренесам во дневниот центар ЦПЛИП Порака.

Оваа обука е активност во рамките на проектот „Воспоставување дијалог за грижа: нашата заедничка одговорност кон иднината“, кофинансиран од темелната програма на ЕУ Interreg IPA CBC Република Бугарија – Република Северна Македонија, а имплементиран од општина Карбинци и Фондацијата 12ти Чаир – Благоевград.

Општината се подготвува за уште неколку интересни настани, главно насочени кон децата и младите, а во рамки на претстојната кампања „Секогаш подготвени, секогаш безбедни“ во текот на март 2022 година.

Шумите во Република Македонија

Пожари во светот, Европа и денари Видови штети од шумски пожари

Што е шумски пожар и класификација на пожари

Главните причини за шумски пожари

Принципи на горење дрво

Мерки за заштита од шумски пожари

Безбедносни мерки во случај на шумски пожари

Што се урбани пожари (рурални и урбани) Најчести причини за пожар

Практично - противпожарни апарати Практично-Евакуација

Закани по здравјето и прва помош

Учествуваат универзитетски професори - лекари по медицина - професионалци за безбедносна опрема.

Материјал за читање

Едукативен материјал од професор Николај Николов - Универзитет во Скопие. Секогаш освежувајте за следната книга

[pdf-embedder url=”http://youth4environment.eu/wp-content/uploads/2022/02/Класификација-на-шумските-пожари.pdf” title=”Класификација на шумски пожари”]

[pdf-embedder url=”http://youth4environment.eu/wp-content/uploads/2022/02/Причини-за-појава-на-шмски-пожар-.pdf” title=”Причини за шумски пожар”]

[pdf-embedder url=”http://youth4environment.eu/wp-content/uploads/2022/02/Шумски-пожари-и-пожари-на-други-отворени-простори.pdf” title=”Шумски пожари и пожари на други отворени простори“]

mk_MK