„12-ти стол“

Што правиме

европски и национални стратегии

Фондацијата е создадена како динамична и општествено одговорна организација која се стреми кон заеднички напор да обезбеди производи и услуги ...

…на полето на лична и професионална реализација на поединецот во целосна усогласеност со различните европски и национални стратегии за паметен и одржлив раст.

Услуги

Фондацијата 12-ти Чаир е независна невладина организација.

Политички, економски и социјален живот

Фондацијата се одликува со својот сеопфатен пристап и има амбиција секогаш да биде во близок контакт со актуелните прашања од политичкиот, економскиот и општествениот живот во Бугарија и да го земе предвид контекстот на современиот глобален свет.

Поактивно и поодговорно општество

Мисијата на 12. Чаир е да ги обедини напорите на сите заинтересирани агенти со цел да создаде услови за развој на иновативни форми, способни да стимулираат поактивно и поодговорно општество кон прашањата од важност.

Фондација „12ти Чаир“ – Благоевград
(ФОНДАЦИЯ „ДВАНАДЕСЕТИЯТ СТОЛ“)
Тодор Александров 23 Ул.
2700 Благоевград
Република Бугарија
 
Контакт до: Андреј Горанов Горанов

Бидете дел од акцијата „12-ти Чаир“.

mk_MK