Обуки

срце, раце, волонтери-6096288.jpg

Заеднички семинар

Заеднички семинар за размена на добри практики меѓу волонтерски тимови од Дупница и Карбинци
Волонтерите ќе учат и ќе споделуваат знаење од двете земји.

Управување со ризик, управување со вонредни ситуации, пожари

пожарникари, цртеж, пожарникар-4830936.jpg

Курсеви за заштита од пожари

Основен курс за заштита од пожари и обука за деца и ранливи групи ќе ги пополни теоретските и практичните празнини на граѓаните.

Основен курс за заштита од пожари во Дупница и Карбинци.

mk_MK