Настани во Дупница

Конкурс за есеи „Бледо сина точка“

На 14.02.2022 година беше финализиран конкурсот за есеи „Бледо сина точка“ (Улогата на поединецот во зачувување на природата) и беа доделени сертификати на сите учесници и награди на победниците.

Кампања за подигање на свеста

Кампањата за подигање на свеста беше организирана на 09.03.2022, 10.03.2022, 11.03.2022 година Како резултат на активноста беше воспоставена подобра свест за темата за управување со ризик кај граѓаните од прекуграничниот регион, промовирање на поодржливо однесување во итни случаи промовирана, конструирана е заедничка мрежа на млади и ангажирани луѓе со перспектива да ја продолжи својата соработка надвор од рамките на проектот

Основен курс за заштита од пожари за деца

Основен курс за заштита од пожари и обука за деца во Дупница беше организиран на 28.02.01.03 Подигната свест за опасностите од пожар во различни средини – надвор, дома, на училиште или на работното место; промовирано одржливо однесување во случај на вонредна состојба, вклучително и избирање и користење на апарат за гаснење пожар или други релевантни средства;

Основен курс за заштита од пожари за ранливи групи во Дупница

Пополнети теоретски и практични празнини на ранливите групи во општина Дупница; елабориран катализатор за покомпетентна шема на ставови;

Заеднички семинар беше организиран на 16.03, 17.03 и 18.03 во Дупница

Општата идеја на семинарот беше максимизирање на активноста на одредите во однос на квалитетот преку собирање членови, размена на добри практики и вредна експертиза.

Завршна конференција

На 22.03.2022 година во Дупница се одржа завршна конференција.

mk_MK