Съвместен семинар

Съвместен семинар за обмен на добри практики между доброволчески екипи от Дупница и Карбинци

Относно Семинара

Доброволни екипи ще участват в това съвместно действие. Управление на риска, управление на извънредни ситуации, пожари ще бъдат основните тематични теми.

Настоящата дейност е логично продължение на ПО 1 – Картиране на уязвимите зони с предразположеност към пожар в районите на Дупница и Карбинци. Това е втората стъпка за създаване на активен механизъм за управление на бедствия и превенция на риска, тъй като готовността на агентите да реагират адекватно на съществуващите опасности е от решаващо значение; подходът – обмен на знания за конструктивно действие; идентифициране на уязвимите зони и изграждане на основа за предприемане на мерки от голямо значение за проблема.

Насочено е към членовете на доброволните отряди (като съществуващи структури в двете общини), подпомагащи овладяването на бедствия, пожари и извънредни ситуации; има два вида доброволни сбирки – едни, състоящи се от редовни членове, обучавани през годините и други, спонтанно формирани, когато параметрите на бедствието изискват количествено участие.

Общата идея на семинара е максимизиране на дейността на отборите по отношение на качеството чрез

минали, настоящи и такива, които имат желание за бъдещо участие

представяйки им изработените изследвания и карта

създаване на рамка на взаимно уважение и воля за сътрудничество

обмен на добри практики и ценен опит

кога и къде

Семинарът ще се проведе в гр. Дупница в периода от 3 дни и ще включва 20 участници от Северна Македония и 20 от България.

Семинарът се проведе на 16.03, 17.03 и 18.03 в гр. Дупница.

 Повече информация можете да получите в офисите на организацията в двете страни.

 

Кажете ни вашите интереси към доброволчеството

bg_BG