Събития

Пресконференция в Община Карбинци

Община Карбинци организира пресконференция на 10 декември 2021 г. с цел да информира обществеността за текущия проект „Установяване на диалог за грижа: нашата споделена отговорност към бъдещето“, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg IPA Програма ТГС Република България – Република Северна Македония и се изпълнява в партньорство с Фондация „12-ти стол” – Благоевград

Общият бюджет на проекта е 103 337,44 Eur, който се състои от 87 836,82 Eur принос на ЕС и принос на националните правителства

Конкурс за есе

„Бледо синя точка: Индивидуалната отговорност в защитата на нашия дом – планетата Земя“
Допускат се деца и младежи на възраст от 12 до 18 години

Ще бъдат наградени 4 есета. Резултатите ще бъдат публикувани на 14 февруари 2022 г

Децата придобиха основни знания и умения

Община Карбинци организира основно обучение за превенция и противопожарна защита в ОУ „Страшо Пинджур“ – Карбинци в периода от 9 до 11 февруари 2022 г. 

Чрез интерактивни лекции и практически упражнения учениците се запознаха с пожарите.

Тренировка на втора група в Щип

Втората част от обучението за уязвими хора се проведе в Щип от 18 до 20 февруари в зала

Най-честите причини за пожари, както и заплахи за здравето.

Сертификати

Сертификати за всички успешно завършили обучението в последния ден

bg_BG