следпроектни дейности

Публикувана на 28.09.2022 г

Община Карбинци започва с подготовката за пълно закриване на незаконни и ниви

на 6 локации на територията на общината. Пълното закриване на незаконните ниви в

селищата Карбинци, Таринци, Аргулица, Козяк, Крупище и Раданье ще започнат през

месец октомври.

Това действие се предприема в рамките на проекта за установяване на отпадък

система за управление в Източния регион за планиране чрез програмата IPA2.

(линк към местоположението)

* * *

Акция за събиране на опасни битови отпадъци ще се проведе в Дупница

Дата на публикуване: 26.10.2022 г

Община Дупница организира мобилен събирателен пункт за последващо третиране на

опасни битови отпадъци. Кампанията ще се проведе на 1 ноември от 10 до 16 часа

(зад стоянката на такситата Lidl).

Жителите на общината ще имат възможност да предават безплатно отпадъците

събрани от тях от – живак и уреди, съдържащи живак, лакове и бои

материали – лакове, бои, киселини, основи, химикали и др., опаковки, съдържащи опасни

вещества и фармацевтичен продукт с изтекъл срок на годност

* * *

Изложба за създаването на пожарната в Дупница преди 145 години Дупница отбеляза с изложба създаването на пожарната в града от майор Орлински преди 145 години. Показана беше противопожарна техника и съоръжения

* * *

bg_BG