Подготвеност

Проучване на готовността на местните граждани по отношение на природни и причинени от човека бедствия

въпросници

Проучването

силует, бизнес, ceo-3265699.jpg

Поредица от интервюта на живо с жители на Дупница и Карбинци

200 граждани – 50 деца, 50 младежи, 50 възрастни и 50 старци във всяка област.

400 кратки въпросника и

онлайн тест за оценка на теоретичните знания

относно

Поради специфичните характеристики на районите, както и климатичните условия и двете общини са изложени на опасност от пожари, особено в критичните месеци юни, юли и август; освен това се оценява, че община Дупница е една от зоните с най-високи нива на антропогенен натиск (72,4 %), което я определя като общо уязвима зона.

Проблемът, който разглежда текущата дейност, е незадоволителната противопожарна култура на гражданите – липсват им елементарни познания и практически умения, които са от решаващо значение за правилното управление на рискова ситуация, особено като се има предвид общата уязвимост на обитавания район.

Идеята е да станат видими точните параметри на тяхната поведенческа неграмотност по отношение на управлението на риска, което ще позволи създаването на подходящ план за действие/стратегия/кампании с конкретни мерки, които ще имат капацитета да запълнят празнините в практическите и теоретични познания за гражданите и им предоставя ценни инструменти за навременна и достатъчна реакция.

 
младежи, група, приятели-3575167.jpg

Интервюта на живо

Разгледайте интервютата, проведени в Дупница и Карбинци

питам, кой, какво-1328466.jpg

200+200 въпросника

Прости въпроси за всяка категория за участие.

Направете онлайн теста и получете основната информация в случай на пожар

bg_BG