Основен курс по пожарна безопасност

Основен курс и обучение по пожарна безопасност за деца и уязвими групи

Курсове по пожарна безопасност

това е логично продължение на изследването на подготвеността на местните граждани, тъй като ще запълни теоретичните и практически пропуски на гражданите и ще действа като катализатор за по-компетентен модел на отношение

Обучителният курс е предназначен за повишаване на осведомеността за опасностите от пожар в различни среди – навън, у дома, в училище или на работното място и за насърчаване на устойчиво поведение в случай на извънредна ситуация, включително избор и използване на пожарогасител или други подходящи средства

Той ще се състои от 2 модула – един теоретичен и друг насочен към практиката; участниците ще бъдат разделени на две групи: деца (30) и хора с увреждания (30) с цел да се обърнем максимално към уязвимите групи и да ги подготвим по-качествено в съответствие с техните нужди.

Теми

Съдържанието на курса ще гравитира към:

Развитие и разпространение на пожар

Действия при пожар

Средства за вдигане на тревога

Спешна медицинска помощ

Процедури за евакуация

получите

Сертификат

В края на курса ще се извърши оценка на придобитите знания и практически умения чрез тест с избираем отговор и практическа демонстрация; Успешно завършилите курса ще получат сертификат

Ще бъде въведена и система за обратна връзка, като участниците ще могат да оценят семинара по отношение на общо качество, уместност на съдържанието и практичност с перспективата за бъдещо подобрение.

Направете своя онлайн тест за основни теми за пожарна безопасност сега.

Опитайте го безплатно. Не е необходима регистрация. 

Карбинци - обучение за деца

Повишена осведоменост за опасностите от пожар в различни среди – насърчаване на устойчиво поведение – използване на пожарогасител.

Насоки за безопасност в дома, училището, на работното място.

Карбинци - обучение за уязвими групи

Попълване на теоретични и практически пропуски на уязвими групи.

Помогнете им да останат в безопасност.

Дупница - обучение за деца

Фондация "12-ти стол" организира обучението в училищата в Дупница

Децата искат да научат повече....

Дупница- обучение за уязвими групи

Възрастни хора участват в обучителни курсове в Дупница.

Уязвимите хора трябва да знаят...

bg_BG