Основен пожарен курс в Дупница

Дупница

Относно курса

Обучителният курс е предназначен за повишаване на осведомеността за опасностите от пожар в различни среди – навън, у дома, в училище или на работното място и за насърчаване на устойчиво поведение в случай на извънредна ситуация, включително избор и използване на пожарогасител или други подходящи средства ; 

това е логично продължение на PA 2 (Изследване на подготвеността на местните граждани), тъй като ще запълни теоретичните и практически пропуски на гражданите и ще действа като катализатор за модел на по-компетентно отношение.

Той ще се състои от 2 модула – един теоретичен и друг насочен към практиката; участниците ще бъдат разделени на две групи: деца (30) и хора с увреждания (30) с цел да се обърнем максимално към уязвимите групи и да ги подготвим по-качествено в съответствие с техните нужди.

Обучения за деца и уязвими групи

28.02, 01.03 и 02.02.2022 г. за деца
23.02, 24.02 и 25.02.2022 г. за хора с увреждания.

Съдържанието на курса ще гравитира към темите:

(i) развитие и разпространение на пожар,

 (ii) действие в случай на пожар, 

(iii) средства за вдигане на тревога,

 (iiii) спешна медицинска помощ, 

(iiiii) процедури за евакуация. 

В края на курса ще се извърши оценка на придобитите знания и практически умения чрез тест с избираем отговор и практическа демонстрация; Успешно завършилите курса ще получат сертификат.

Ще бъде въведена и система за обратна връзка, като участниците ще могат да оценят семинара по отношение на общо качество, уместност на съдържанието и практичност с перспективата за бъдещо подобрение.

 

60

Участници

ПОЛУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
bg_BG