Дейности

горски пожар, огън, дим-1826204.jpg

Изследвания за противопожарна безопасност

Картиране на уязвимите зони с пожарна предразположеност в райони Дупница и Карбинци
Проучване на готовността на местните граждани по отношение на природни и причинени от човека бедствия

Α съвместен механизъм за управление на бедствия и предотвратяване на риска

огън, къмпинг, хора-1867275.jpg

Обучение

Съвместен семинар за обмен на добри практики между доброволчески екипи от Дупница и Карбинци
Основен курс и обучение по пожарна безопасност за деца и уязвими групи
Един в Дупница и един в Карбинци

Обмен на знания за конструктивни действия

Осведоменост

Информационна кампания „Винаги подготвени, винаги в безопасност“
Стартиране на конкурс за есе „Бледо синя точка” (Ролята на индивида, опазващ природата)

Организиране на Инфо турове в Дупница и Карбинци

доброволец в горските пожари


Доброволчество

Състояние на околната среда, наболели проблеми, усилия, положени от ЕС
Възможности за доброволческа дейност в областта на опазването на природата, управлението на риска и извънредните ситуации

Видове доброволчество, полезна информация, необходима подготовка

Кликнете, ако искате да участвате в нашите дейности.

bg_BG