"12-ти стол"

Какво правим

европейски и национални стратегии

Фондацията е създадена като динамична и социално отговорна организация, стремяща се към съвместни усилия за предоставяне на продукти и услуги ...

…в областта на личностната и професионална реализация на индивида в пълно съответствие с различните европейски и национални стратегии за интелигентен и устойчив растеж.

Услуги

Фондация 12-ти стол е независима неправителствена организация.

Политически, икономически и социален живот

Фондацията се отличава с цялостен подход и има амбицията винаги да бъде в тясна връзка с актуалните проблеми на политическия, икономическия и социалния живот в България и да се съобразява с контекста на съвременния глобален свят.

По-активно и отговорно общество

Мисията на 12-та катедра е да обедини усилията на всички заинтересовани лица за създаване на условия за развитие на иновативни форми, способни да стимулират по-активно и отговорно общество към значимите въпроси.

Фондация “12ти Стол” – Благоевград
(ФОНДАЦИЯ „ДВАНАДЕСЕТИЯТ СТОЛ“)
Тодор Александров 23 ул.
2700 Благоевград
Република България
 
За контакти: Андрей Горанов Горанов

Бъдете част от акцията "12-ти стол".

bg_BG