Събития в Дупница

Конкурс за есе „Бледо синя точка”

Конкурсът за есе „Бледо синя точка” (Ролята на индивида, опазващ природата) беше финализиран на 14.02.2022 г. и бяха връчени грамоти на всички участници и награди на победителите.

Информационна кампания

Информационна кампания беше организирана на 09.03.2022, 10.03.2022, 11.03.2022 В резултат на дейността беше установена по-добра информираност по темата за управление на риска сред гражданите на трансграничния регион, насърчаване на по-устойчиво поведение при извънредни ситуации популяризирана, беше изградена съвместна мрежа от млади и ангажирани хора с перспектива да продължи сътрудничеството си извън рамките на проекта

Основен курс по пожарна безопасност за деца

Основен курс и обучение за пожарна безопасност за деца в Дупница беше организиран на 28.02, 01.03 Повишена осведоменост за опасностите от пожар в различни среди – навън, у дома, в училище или на работното място; насърчаване на устойчиво поведение в случай на извънредна ситуация, включително избор и използване на пожарогасител или други подходящи средства;

Базов курс по пожарна безопасност за уязвими групи в Дупница

Попълване на теоретични и практически пропуски на уязвимите групи в Община Дупница; разработен катализатор за по-компетентен модел на отношение;

На 16.03, 17.03 и 18.03 в Дупница беше организиран съвместен семинар

Общата идея на семинара беше максимизиране на активността на екипите по отношение на качеството чрез събиране на членове, обмен на добри практики и ценен опит.

Заключителна конференция

На 22.03.2022 г. в Дупница се проведе заключителна конференция.

bg_BG