следпроектни дейности

Ресурси

Публикувано на уеб страницата: www.myla.org.mk

Насоки за най-добри практики с цел активно включване на младежки активисти и младежки организации в процесите по опазване на околната среда на местно ниво – е документ, разработен в рамките на проект „Младежки активизъм за по-зелени общини“, финансиран от Европейския съюз (Договор № IPA/2021 /430-653) чрез Програмата за подпомагане на гражданското общество и медиите по ИПП 2020 – Подкрепа на граждански младежки инициативи, активизъм и доброволчество в местните общности. 

Линк към Насоките на македонски език: http://bitly.ws/EGTD

* * *

ВРЪЗКА:
– План и оценка за защита и спасяване.

bg_BG