Материал на проекта

Картографиране в Карбинци

Идентифициране на зоните, предразположени към пожар.

Карта на пожарната опасност с залесени площи, пътна мрежа и населени места

Обучение на възрастни

Снимка на дадения материал.

Мерки за защита от горски пожари

Образователен материал

Този материал беше споделен на участниците от проф. Николай Николов – Скопски университет.
Винаги освежавайте за следващата книга
познания за готовността при бедствия
bg_BG