Основен пожарен курс в Карбинци

Основен пожарен курс

ТРИДЕСЕТ ДЕЦА ОТ ОБЩИНА КЪРБИНЦИ

ПРИДОБИХА ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

“- Не знаех, че пожарите се разпространяват толкова бързо – говорим за секунди! Но сега знам какво трябва да направя и как да действам, за да се спася в случай на пожар.

– Коментар от участник в обучението

В ОУ „Страшо Пинджур” – Карбинци се проведе „Основна противопожарна подготовка” за деца в периода от 9 г.ти – 11ти Февруари, 2022 г. Обучението е дейност в рамките на проект „Установяване на диалог на грижата: нашата споделена отговорност към бъдещето”, съфинансиран от ЕС по програма Interreg IPA CBC Република България – Република Северна Македония и изпълняван от Община Карбинци и Фондация 12ти Стол – Благоевград.

Чрез интерактивни лекции, презентации и практически упражнения участниците в обучението научиха за пожарите, елементите на горенето и условията, които го влияят, за най-честите причини за пожари, както и за заплахите за здравето и мерките за защита и безопасност. Те имаха възможност да научат за евакуацията и пожарогасителите: „- Всички се опитахме и се научихме как да работим с пожарогасител! Беше наистина вълнуващо и полезно да науча това.” – спомена един от младежите участници в обучението.

„- Това бяха много интересни три дни, пълни с усвояване на нови и полезни умения, които са важни за нас и за нашите семейства! Всички деца трябва да се научат как да се предпазват в случай на пожар.“

„-Децата проявиха голям интерес и се включиха активно във всички дейности по време на обучението и – най-важното – придобиха практически и приложими знания и умения.“ – подчерта проф. д-р Никола Николов, ръководител на екипа от обучители.

Община Карбинци изказа голяма благодарност към всички участници в обучението за активното им участие и към екипа от обучители, ръководен от проф. д-р Никола Николов. за отличното проектиране и провеждане на обучението за децата. Общината подготвя Сертификати, които ще бъдат връчени на всички участници, завършили успешно обучението по време на събитията от Информационната кампания „Винаги подготвени, винаги в безопасност” през март 2022 г.

Гори в Република Македония

Пожари в света, Европа и MKD Видове щети от горски пожари

Какво е горски пожар и класификация на пожарите

Основни причини за горските пожари

Принципи на изгаряне на дърва

Мерки за защита от горски пожари

Материал за четене

Учебни материали от проф. Николай Николов - Университет на Скопие.

Мерки за безопасност при горски пожари

Какви са градските пожари (селски и градски) Най-честите причини за пожари

Практически - пожарогасители Практически-Евакуация

Заплахи за здравето и първа помощ

Участват университетски преподаватели - лекари - професионалисти по предпазно оборудване.

Обучението продължава за Volurable хора с голям интерес.

 

bg_BG