Основен противопожарен курс в Карбинци за уязвими групи

Основен пожарен курс

ГРУПА ОТ ОЩЕ ТРИДЕСЕТ ГРАЖДАНИ
ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ПОЛУЧИХА БАЗ
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

След успешно проведеното „Основно противопожарно обучение“ за децата – ученици в училище „Страшо Пинджур“ – Карбинци, Община Карбинци реализира още едно такова обучение, насочено към граждани от уязвими групи в ресторант „Ваго“ – Щип през уикенда (18 -20 февруари 2022 г.).

Чрез интерактивни презентации и практически упражнения участниците имаха възможност да се запознаят с пожарите и условията, които влияят на горенето, най-честите причини за възникване на пожари, с акцент върху мерките за превенция и безопасност. Те признаха полезността на придобитите знания и отбелязаха необходимостта от повече и по-често обучение на населението в областта:

„- Това обучение е много образователно и смятам, че подобни курсове трябва да се организират по-често, за да се гарантира, че хората са подготвени за подобни ситуации и да знаят какъв е правилният и правилен начин, по който трябва да действат.“;

Цялото това обучение е много интересно. Трябва да има повече такива образователни презентации за гражданите.“

Една от участничките Вера Чафовска каза, че има желание да предаде знанията и да сподели този опит с връстниците си:

„- Всичко беше толкова ясно и добре обяснено как да се справим и да се предпазим при пожар. За мен наистина беше много интересно да имам възможност да опитам как да работя с пожарогасител. Тези знания ще пренеса в ЦПЛИП Порака.

Това обучение е дейност в рамките на проект „Установяване на диалог на грижата: нашата споделена отговорност към бъдещето“, съфинансиран от ЕС чрез Interreg IPA CBC програма Република България – Република Северна Македония и изпълняван от Община Карбинци и фондацията 12ти Стол – Благоевград.

Общината подготвя още няколко интересни събития, насочени основно към децата и младежите, и в рамките на предстоящата кампания „Винаги подготвени, винаги в безопасност” през март 2022 г.

Гори в Република Македония

Пожари в света, Европа и MKD Видове щети от горски пожари

Какво е горски пожар и класификация на пожарите

Основни причини за горските пожари

Принципи на изгаряне на дърва

Мерки за защита от горски пожари

Мерки за безопасност при горски пожари

Какви са градските пожари (селски и градски) Най-честите причини за пожари

Практически - пожарогасители Практически-Евакуация

Заплахи за здравето и първа помощ

Участват университетски преподаватели - лекари - професионалисти по предпазно оборудване.

Материал за четене

Учебни материали от проф. Николай Николов - Скопски университет. Винаги освежавайте за следващата книга

[pdf-embedder url=”http://youth4environment.eu/wp-content/uploads/2022/02/Класификация-на-шумските-пожари.pdf” title=”Класификация на горските пожари”]

[pdf-embedder url=”http://youth4environment.eu/wp-content/uploads/2022/02/Причини-за-појава-на-шмски-пожар-.pdf” title=”Причини за горски пожар”]

[pdf-embedder url=”http://youth4environment.eu/wp-content/uploads/2022/02/Шумски-пожари-и-пожари-на-други-отворени-простори.pdf” title=”Горски пожари и пожари в други открити пространства“]

bg_BG