Тренировки

сърце, ръце, доброволци-6096288.jpg

Съвместен семинар

Съвместен семинар за обмен на добри практики между доброволчески екипи от Дупница и Карбинци
Доброволците ще учат и споделят ноу-хау от двете страни.

Управление на риска, управление на извънредни ситуации, пожари

пожарникари, рисунка, firefighter-4830936.jpg

Курсове по пожарна безопасност

Основен курс по пожарна безопасност и обучение за деца и уязвими групи ще запълни теоретичните и практически пропуски на гражданите.

Основен курс по пожарна безопасност в Дупница и Карбинци.

bg_BG