Свържете се с нас

Свържете се с нас

Община Карбинци, с. Карбинци bb, 2207 Карбинци Република Северна Македония els.karbinci@t-home.mk http://www.karbinci.gov.mk
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Драгана Митровик,
Координатор на проекта
dragana.mitrovikj@yahoo.com

Последвай ни

bg_BG