Изследвания

Картиране на уязвимите зони с предразположеност към пожар

Отговорност за изпълнението на дейността ще носят двамата партньори, които ще я възложат на външни консултанти.
Включените експерти ще работят в постоянно сътрудничество за целите на дейността

Общините са застрашени от пожари, особено в критичните месеци юни, юли и август

черна гора, балкан, cetinje-823557.jpg

готовност на местните граждани по отношение на природни и техногенни бедствия

целите на дейността и ще отговаря за (i) проверка на миналото, (ii) разработване на въпроси за интервюта, въпросници и тестове, които могат да посочат конкретните дефицити на знания на гражданите

Липса на основни знания и практически умения, които са от решаващо значение за правилното управление на рискова ситуация

Проверете основните си знания

bg_BG